GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 750 GELİR UZMANI ALACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, sınavla 750 gelir uzmanı alacak. Bunlardan ikisi Nizip ve İslahiye'de görev yapacak...

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 750 GELİR UZMANI ALACAK

 

Gelir İdaresi Başkanlığı; Gaziantep, Ankara, Antalya, Bursa,Diyarbakır, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illeri ile bu illerin ilçelerinde görev yapmak üzere 750 gelir uzmanı alacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir. 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

-01.01.2021 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

-ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

-Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU

Başvurular, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp, 24 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 17.30'da sona erecektir. -Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. -Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi; Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler). İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

DEĞERLENDİRME

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacak 

6.11.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR