GAZİANTEP’İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

Gaziantep'tarım arazileri , sit ve yeşil alanları imara açılıyor? Avukatlar, meclis üyeleri, mimarlar, mühendisler, çevreciler tepkili. Milyonlarca metrekare alanda yapılmak istenen imar değişikliklerine dava açmaya hazırlığı var...

GAZİANTEP’İ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE

 

Gaziantep’in, tarım arazileri , sit ve yeşil alanları rant' a mı  kurban ediliyor? Avukatlar, meclis üyeleri, mimarlar, mühendisler, çevreciler tepkili. Çoğunluğu yeşil alan ve tarım arazisi olan milyonlarca metrekare alanda yapılmak istenen imar değişikliklerine dava açılmaya hazılanılıyor…

Gaziantep Barosu avukatlarından Cihan Ekici, son dönem Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan bazı imar değişiklikleri ile ilgili kararları inceleyerek, kentin geleceğini ilgilendiren bir analiz yaptı. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde milyonlarca metrekare alanda yapılmak istenen değişikliklerin yaratacağı sonuçları sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu:

"Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi sınırlarındaki 5.Zırhlı Tugay Arazisi Dülük Antik kentinin devamı niteliğindeki taşınmazla, Sarısalkım, Öğümsöğüt,  İbrahimli  ayrıca; Şahinbey ilçesindeki; Kızılhisar, Serince, Yamaçtepe, Gerciğin ,Geneyik Mahallelerindeki tarım arazisi niteliğindeki taşınmazlar 02.04.2021 tarihli Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarıi İle imar uygulamasına tabi tutuldu ,

Meclis kararları  incelendiğinde ise 5.Zırhlı Tugay Komutanlığı arazisi hep hayali kurulan Millet Bahçeleri’nin doğal halidir. Ancak  bitkisel ve doğal  yaşamın kurulabileceği, insanların betonların arasında nefes alabilecekleri bu bulunmaz yere  Dülük Antik kentine yakınlığı nedeni ile sit alanı sayılabilecek bir konumda iken  Gelişme Konut Alanları , ticari ve tam ortasından giden yol şeklinde yeşil alan olarak planlanmıştır

Yine Sarısalkım, Öğümsöğüt, İbrahimli , Kızılhisar, Serince, Yamaçtepe, Gerciğin , Geneyik Mahalleleri’ndeki ‘Tarım Arazisi Niteliğindeki’ taşınmazlar ise yüksek ve düşük yoğunluklu konut alanı olarak planlanmıştır.

Genel olarak hukukçu gözü ile incelediğimizde  imar plan ve tadilatları yoğunlukla yerleşim yeri belirleme, binalaşma ve nüfus artışına yönelik uygulamalardır.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre  plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır. İmar planlarında sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi esastır. Yürürlükteki imar planlarında öngörülen sosyal ve teknik altyapı standartlarını düşüren plan değişikliği yapılamaz.

İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik altyapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:

İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir.

İmar planlarında verilmiş olan inşaat emsalinin, kat adedinin, ifraz şartlarının değiştirilmesi sonucu nüfus yoğunluğunun artırılmasına dair imar planı değişikliklerinde: Artan nüfusun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanları standartlara uygun olarak plan değişikliğine konu alana hizmet vermek üzere ayrılır. Hükümlerine yer verilmiştir.

Danıştay 6. Dairesi’nin Esas No: 2005/875 ve Karar No: 2007/8204 ve Esas No: 2004/3957 ve Karar No: 2007/8205 sayılı kararları ile  “ Kent bütünü ölçeğindeki tespit ve gereklilikler ortaya konmadan ve bu bilimsel gerekliliklere dayanmayan plan revizyon ve değişikliklerine ilişkin” iptal kararı verdiği bilinmektedir. 

Yine Kent bütününde yerleşilebilirlik ilkesi ve taşıma kapasitesi göz önünde bulundurularak koruma kullanma dengesi, makro ölçekte nüfus dağılımı ve yoğunluk kararları, kısıtlı doğal kaynakların KORUNMASI , artan yerleşik nüfusun ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirerek, gereksinimlerini karşılayacak biçimde kullanılması sağlanarak, Nüfus hesapları, Ekonomik büyüme ve mekânsal yayılma hızına ilişkin hesaplamalar yapılmış olması gerekmektedir ,

Hali hazırda iş bu alınan bu meclis kararları  için hukukçu ve vatandaş olarak fikrimiz;  şehir nüfusunu, trafik yoğunluğunu arttıracak, kırsaldan şehre göçü hızlandırıp hali hazırdaki 1. sınıf tarım arazilerini yok edecek niteliktedir, UYGULANIP YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HALİNDE İSE TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR ortaya çıkaracaktır.

Bu nedenle şehrin sanayicileri ,her fırsatta ‘Antep sevdalısı’ olduklarından dem vuranlar,STK’ lar, meslek odaları, muhalefet partilerinin yetkilileri  bu kıyıma dur demelidir.

Gerekli davalar açılmalı, gerekli uyarılar yapılmalı, gerekli tepki ortaya konmalıdır.3-5 kişi rant elde edecek diye yazık şehrimize yazık etmeyelim. Bu güzellikleri doğaya , çocuklarımıza temiz bir gelecek olarak bırakalım"

22.04.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR