ELEKTRİK KESİNTİSİ REZALETİNE SUÇ DUYURUSU

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı ile Av. Önder Alkurt, kar yağışının ardından yaşanan kesintilerle vatandaşları mağdur eden Toroslar Edaş hakkında “görevi kötüye kullandıkları” iddiası ile suç duyurusunda bulundular.

ELEKTRİK KESİNTİSİ REZALETİNE SUÇ DUYURUSU

 

O REZALETE SUÇ DUYURUSU !..

 

Yılın ilk karının düşmesi ile birlikte Gaziantep genelinde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları perişan etti. Kente elektrik veren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ulaşmak isteyenler buna muvaffak olamadı. Isınma sorunu yaşayan, elektrikli ve elektronik eşyaları zarar gören Gaziantepliler Toroslar’a büyük tepki gösterdiler.

 

 

Sosyal medyaya yansıyan şikayetler üzerine harekete geçen Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı ile Av. Önder Alkurt, hemen harekete geçerek dağıtım şirketi hakkında “görevi kötüye kullandıkları” iddiası ile suç duyurusunda bulundular.

“ELEKTRİK TEMİNİ KAMU HİZMETİDİR”

İki avukat suç duyurusunda bulundukları dilekçelerinde, “Öncelikle; elektrik enerjisi temini bir kamu hizmetidir. Üretim ve dağıtım sektöründeki özelleştirmelere rağmen devletin elektrik enerjisinin belli bir kalitede ve makul fiyatlarla sunulması konusunda sorumluluğunun devam etmesinin sebebi de budur. Ayrıca elektrik enerjisi temini bir evrensel hizmettir. Elektrik enerjisinin evrensel bir hizmet olduğu, hizmete erişimin kimi zaman yaşamsal önem taşıdığı bir gerçektir. En temel insan haklarından olan yaşama ve barınma hakları ile bağlantılı olan ve günümüzde adeta bir insan hakkı görünümünde bulunan enerjiye erişimin, sosyal politikalarla desteklenerek tüm bireylerin enerjiye erişiminin sağlanması gerekmektedir. Bir hizmetin kamu hizmeti olarak kabul edilmesi için bizzat kamu tarafından, kamu eli ile görülmesi şart değildir. Ancak kuşkusuz ki kamu hizmeti olarak kabul edilebilecek hizmetlerin taşıdığı önem sebebi ile söz konusu hizmetlerin kamunun denetimi altında yürütülmesi zorunludur. Ayrıca anılan hizmetin ortak bir kamu yararı sağlaması, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Elektrik üretimi, iletimi dağıtımı hizmetlerinin ise bu kapsamda değerlendirileceği oldukça açıktır. Üretim ve dağıtım sektöründeki özelleştirmelere rağmen devletin elektrik enerjisinin belli bir kalitede ve makul fiyatlarla sunulması konusunda sorumluluğunun devam etmesinin sebebi de budur” ifadelerine yer verdiler.

İŞTE GEREKÇELER

Suç duyurularını ilgili yasa maddeleri ile destekleyen avukatlar, şu gerekçeleri gösterdiler:

“5237 sayılı TCK. 6. maddesine göre kamu görevlisi “kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi”dir. Bu tanımda kişinin kamu görevlisi sayılması için, çalıştığı yer ve çalışma statüsü değil, yaptığı iş esas alınmaktadır.4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 7 nci maddesine göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programına alınan kuruluşlarda çalışan personel ve sözleşmeli olarak çalıştırılan personel, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi sayılırlar ve bu personelin özelleştirilmenin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilânço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı haklarında Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısım Dördüncü Bölüm ile Dördüncü Kısım Birinci Bölüm altında yer alan suçlara ilişkin hükümler uygulanır. Zira, söz konusu personel, 4046 sayılı Kanununa çık hükmü uyarınca sadece işledikleri suçlar açısından kamu görevlisi sayılmaktadır. Yukarıda açıklamış olduğumuz hususlar ile bir kamu hizmeti olan elektrik dağıtımının kamu hizmeti olduğu ve bu hizmeti götüren kişilerin de kamu görevlisi kimi cezalandırılacağı hususunda kuşku bulunmamaktadır. Bu nedenle: 2020 yılı eylül ayı ile 2021 yılı 18 Ocak tarihine kadar şikayet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş kontrolünde ve sorumluluğunda olan Gaziantep ilimizde planlı ve plansız olarak en az 1090 defa elektrik kesintisi uygulanmıştır. Bu yüksek sayıda kesintilerde, yüzlerce meslektaşımız işlerini yapamaz olmuş, yüzlerde meslektaşımız çeşitli şekillerde mağdur olmuştur. Ofisimizin İnternet alt yapısı çalışmadığı için birçok süreli dilekçelerimiz yapılamaz olmuştur. Yine Gaziantep ilimizin birçok mahallesinde elektrik enerjisine bağlı olarak doğal gazlar çalışmaz olmuş, sınavı olan çocuk ve gençler ders yapamaz olmuşlardır. Birçok vatandaşımız sağlık sorunları yaşar hale gelmiştir.

 

“ŞİRKET BAŞVURULARA YANIT VERMEDİ”

Şikâyet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş isimli şirkete çeşitli defalar yapılan hem kişisel hem kurumsal olarak yapılan başvurular cevapsız bırakılmış, yetmemiş gibi daha da fazla kesintiler olmaya başlanmıştır. Gaziantep ilimizin birçok basın kurumu bu hususta şikâyet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş ye çağrılar yapmıştır. Ancak yine şikâyet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri tarafından cevap dahi verilmemiştir. Yine ilimizin en soğuk günlerini yaşadığı19.01.2021 tarihinde 14 saat gibi uzun bir süre elektrik kesintisinin olması toplumun değişik kesiminden tepkiler almış olmasına rağmen şikâyet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından herhangi bir açıklama bile yapılmamıştır. Şikâyet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri yaptıkları kamu hizmeti nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu işlemişlerdir. Ve işlemeye devam etmektedir. Yukarıda anlatmış olduğumuz nedenlerden dolayı şikâyet edilen Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilisi/yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını saygıyla talep etmekteyiz”

 

 

20.01.2021 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR