140 BİN TIBBİ DÖKÜMANTASYONCU VE TIBBİ SEKRETER ATAMA BEKLİYOR

Türkiye’de sayıları 140 bini bulan ön lisans Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinde öğrenim gören, mezunları KPSS’den yüksen puan almalarına rağmen yıllardır atanamıyorlar.

140 BİN TIBBİ DÖKÜMANTASYONCU VE TIBBİ SEKRETER ATAMA BEKLİYOR

 

Sağlık kurumlarında personel ihtiyacı tıbbi sekreterlikle ilgisi olmayan kişilerden seçildiği için iş bekleyenler oldukça tepkili.

Mezunlar, yaptıkları yazılı açıklama ile seslerinin duyulmasını bekliyor.

Mağduriyetlerinin giderilmesi adına 2021-2022 yılları içerisinde bölümümüze hak ettiği atama sayısının verilmesini talep eden işsiz bölüm mezunları, şu görülşerinin kamuoyu ve bakanlık tarafından bilmesini istiyorlar.

“Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümlerinden biri olan, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunları-öğrencileriyiz. Sizlere bölümümüzün hastanelerdeki geniş görev alanlarından ve bu geniş görev alanlarına istihdam edilemeyen “diplomalı” bizlerin sorunlarından bahsetmek istiyoruz" diyorlar.

BİRÇOK İŞLEVLERİ VAR

Sağlık hizmetinin bir çok aşamasında yer alan diplomalı sekreteler, "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu hizmetlerini düzenleme, kabul işlemlerini yapma, hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait kayıtları tutma, idari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler ile ilgili verileri derleme ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etme görevlerini kapsamaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını tamamlayanlar kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Sağlık Teknikeri - Tıbbi Sekreter” unvanı ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu veya özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının poliklinik ve klinik bilgi işlem hizmetlerinde, hasta kayıt ve kabulde, insan kaynakları birimlerinde, merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilmektedirler.

BÖLÜME İSTİHDAM İSTENİYOR

Hastanelerin tüm bu birimlerde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan “Tıbbi Sekreterlerin” görev alması gerekirken, Sağlık Bakanlığı bünyesinde olan tüm hastanelerde maalesef taşeron işçiler çalıştırılmaktadır. Bölümümüze istihdam sağlanmayıp bunun yerine eğitimini almayan taşeron işçi alınacaksa neden tüm üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda bu program mevcut?

SAĞLIK BAKANLIĞINA SORULAR

Sağlık Bakanlığına sormak istediğimiz birkaç soru var, bu sorularımız başlıca:             

1) Kamu ve özel hastanelerde yapılan denetim esnasında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik işlerinde çalışan personelin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun olma durumunu gözetiyor mu?

2) Bakanlığımız bünyesinde çalışan kaç “DİPLOMALI TIBBİ SEKRETER” bulunmaktadır? Bunların kaçı taşeron olarak çalışmaktadır?

3) Atama bekleyen 140 bin Tıbbi Sekreter gerçeği göz önünde bulundurulduğunda atama sayısını arttırma yönünde bir çalışmanız var mıdır? İhtiyaç kadar sağlık personeli alımı olduğu gerekçesine göre alım sayısı planlanıyor ise ihtiyacı belirleyen kriterleriniz nelerdir? Yoksa bu kriterlerinizin en başında; “sağlık hizmetleri eğitimi görmemiş, ilgili bölüm mezunu olmamış” maddesi mi bulunuyor?

4) 2021-2022 dönemi için 2020 KPSS Ön Lisans puanı ile kaç Tıbbi Sekreter ataması planlanıyor?  Yoksa diğer dönemlerde olduğu gibi en minimum seviyede Tıbbi Sekreter alınıp kalan ihtiyacı taşeron alımıyla mı tamamlanacak?" şeklinde konuşuyorlar..

23.01.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR