Tabip odasından hekimlere mektup

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, bir mektup yayımlayarak meslektaşlarını 29 Mayıs'ta Ankara'da yapılacak mitinge davet etti. Doktorlar, Ankara'daki büyük buluşmada beyaz önlükleri ile taleplerini dile getirecek.

Tabip odasından hekimlere mektup

 

Başkan Prof Dr. Mehmet Yılmaz'ın tabiplere çağrı yaptığı mektup şu satırladan oluştu:


"Birlik ve dayanışmanın daha da önemli olduğu bugünlerde destek ve takdiriniz ile hepimizin olan Gaziantep-Kilis Tabip Odası yönetimini beraber devraldık. Bu zorlu günlerde çıktığımız bu yolda bize eşlik ettiğiniz ve bu yükü beraber göğüslemeyi kabul ettiğiniz için teşekkürü borç bilirim. Geleceğimiz olan genç meslektaşlarımız, yol arkadaşlarımız ve daha nice sağlık çalışanları adına bu görevi dayanışma içinde layığı ile yerine getireceğimizden hiç şüphem yok. Hepimiz için büyük bir kıvançla amacımızın yalnızca birliği yönetmek değil aynı zamanda birlik olmak olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde laik, demokratik bir ortamda bilimin yolunda iyi hekimlik yapma arzusundayız. Seçim bildirgemizde belirttiğimiz; sağlıkta şiddeti yaratan uygulamalara karşı toplumun tüm kesimleri ile işbirliği ve bu konudaki yasal düzenlemelere katkı sunulması, aile hekimlerinin statülerinin netleştirilmesi, iş güvencelerinin ve çalışma ortamlarının sağlanması, koruyucu hekimlik uygulamalarını desteklenmesi ve geliştirilmesi, aşı karşıtlığı ile mücadele, nitelikli tıp ve asistan eğitimi geliştirilmesi vb. ilkeleri hayata geçirmeye katkı sunacağız. İlimizdeki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi sorunların çözümü için paydaşlarla işbirliği halinde çalışacağız.
Bu çalışmalarda meslektaşlarımızın mesleki kaygılarını göz önünde tutarak açık, dürüst, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, şeffaf evrensel hekimlik ilkelerine saygılı demokratik ve etik değerleri merkeze koyan bir anlayışla çalışacağız. Ülkemizde hekimlik değerlerini koruyan ve mesleki etik değerleri belirleyen gücünü anayasadan alan ‘’6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’’ bulunmaktadır. Hepimizi dayanağını bu yasadan, gücünü üyelerden alan meslek odamıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Hekim arkadaşlarımızdan GKTO üye olmayan arkadaşlara üyelik daveti yapılmasını arzu ediyorum.
Değerli meslektaşlarım ve Sevgili arkadaşlarım,
Bilindiği gibi maddi manevi ve giderek artan fiziki saldırılar karşısında mesleğimizi ve meslek odamızı savunmak her zaman olduğundan daha elzem olmuştur. Bu mücadele Tabip Odalarının bir kaç aktivistinin emek ve çabalarıyla başa çıkılamayacak kadar büyük ve kapsamlı bir mücadeledir. Ağaç dalıyla gürler özdeyişinde olduğu gibi gün yüzbinlerle ortak olma ve aşındırılan değerlerimizi savunma günüdür. 29 Mayıs'ta Ankara'da önlüğümüzün beyazıyla taleplerimizi onbinlerle birlikte haykırmaya, TTB öncülüğünde düzenlenecek mitinge gideceğiz, bizimle olmalısınız. Hepinizin de bildiği gibi sağlık bir ekip işidir hekim de bu ekipte bir orkestra şefi gibidir. İyi hekimlik adına gücümüzü birleştirmeliyiz. Bütün bu yolculuk için sizlere teşekkür eder, hepimize kolaylıklar dilerim."

9.05.2022 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR