Haklar için, imza kampanyası

Eğitimciler haklarını arıyorlar...

Haklar için, imza kampanyası

 


Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Gaziantep Şube Başkanı Ali Ersönmez, öğretmenlerin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine dikkat çekmek için bir basın toplantısı düzenledi.

“Öğretmen Dünyayı Değiştirir” şiarıyla 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü kapsamında bir kampanya başlatıldığına dikkat çeken Ersönmez, kampanya kapsamında öğretmenlerin iş güvencesi, ek gösterge, ücretlerde iyileştirme gibi taleplerinin toplumun geniş kesimlerine yayılması ile eğitim ve bilim emekçilerinin mesleklerine sahip çıkması hedefleniyor. Kampanyamız çerçevesinde başta tüm eğitim ve bilim emekçilerinin 3600 ek gösterge olmak üzere bir dizi talebimizi içeren, işyerlerinde tüm eğitim ve bilim emekçilerinin imzasına açıldı. 23 Kasım 2018 tarihine kadar sürdü. İlimizde de bu kampanyayı yürüttük.Toplanan imzalar MEB’e gönderilmek üzere 23 Kasım’a kadar il Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir"dedi.

Kampanya kapsamında, taleplerinin çok net olduğunu kaydeden Ersönmez, açıklamasına şu şekilde devam etti:

Tüm eğitim ve bilim emekçilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasını,
Maaşlarımızda son 10 yıl içinde dolar bazında yaşanan kaybı (279 $) karşılamak için
net bin 576 TL artış sağlanmasını,
Başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere, temel tüketim ürünlerine yapılan zamların geri alınmasını,
Artan oranlı vergi dilimi uygulamasına son verilerek, gelir vergisi oranının sabitlenmesini,
Ek ödemelerin tamamı temel ücrete ve emekliliğe yansıtılmasını,
Eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin, ayrımsız bütün eğitim ve bilim emekçilerine bir maaş tutarında ve yılda iki kez ödenmesini talep ettik

Bilinmelidir ki, “Öğretmen Dünyayı Değiştirebilir” inancıyla yürüttüğümüz çalışmalar tüm eğitim ve bilim emekçilerinin talepleri olduğu, iş yerlerinde yürüttüğümüz kampanya ile açığa çıkmıştır.Bu kampanyamız eğitim ve bilim emekçilerinin sesi olmuş, yetkililerin bu sese kulak vermesini bekliyoruz.

Değerli basın emekçileri,

Bizler öğretmenlerin gerçek sorunlarına dair çalışma, etkinlik, kampanyalar, eylemler yürütürken, iki gün sonra, ” 24 Kasım Öğretmenler Gününde”, öğretmenlere dair güzellemeler, kutsallaştırma, mesleğin manevi değeri, kıymeti koca koca sözlerle tavan yapacaktır.Oysa Öğretmenler, tüm eğitim ve bilim emekçileri, kamu emekçileri haklarını, işini ve ekmeğini istemektedirler.Öğretmenler bir güne sığdırılan göstermelik kutlamalar değil insanca yaşayabilecekleri bir ücret talep etmektedirler.”Güvenceli iş, güvenli gelecek” talep ediyorlar.

Öğretmenler;
⦁ Sözleşmeli, ücretli değil kadrolu atanmak istiyor,
⦁ Atama bekleyen 500 bin öğretmen atanmayı istiyor,
⦁ Atamalarda güvenlik soruşturması, mülakat değil liyakat istiyor,
⦁ Güvenceli iş, güvenli gelecek istiyor,
⦁ İnsanca yaşanacak ücret istiyor,
⦁ Vergilendirmede adalet istiyor,
⦁ KHK’larla haksız, hukuksuz şekilde ihraç edilen üyelerimiz, eğitim ve bilim emekçileri kamu emekçileri “İşini, ekmeğini, haklarını” istiyor.
⦁ Eğitime yeteri bütçe , kamusal, nitelikli, bilimsel, demokratik eğitim ortamı ve eğitim de fırsat eşitliği istiyor,
⦁ Öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesinde”  (ILO) ve UNESCO tarafından “Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı”nın esas” alınmasını talep ediyor,
⦁ Öğretmenler, enflasyon, zamlar karşısında” maaşlarına artış istemektedirler. 
⦁ Öğretmenler mesleklerinin değersizleştirilmesine karşı itibarını yeniden istiyor.

Öğretmen haklarını istiyor.Öğretmen hak ve talepleri yerine getirildiğinde öğretmene verilen değer ortaya çıkacaktır.
Unutmayalım!
“Eğitim öğretmenle gelişir.
Gelecek eğitimle başlar.
Eğitim, öğretmensiz olmaz.
Eğitimsiz toplum olmaz.
Öğretmene, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır.
Bizler KESK’in öncülüğnde bu taleplerimiz için 5 ilde bölgesel ve Ankara’da merkezi mitingle yan yana gelip haklarımıza, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız.Öğretmenler başta olmak üzere, tüm kamu çalışanlarını birlikte olmaya bir kez daha davet ediyoruz"

 

22.11.2018 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR