BİN BİR SURAT ALİ GÜR, SADAT'IN MEHDİ ÇAĞIRILDIĞI TOPLANTIYA DA KATILMIŞ

SADAT'ın, 'Mehdi' çağırdığı toplantıya protokolün en önünde katılan Gaziantep Üniversitesi Ali Gür, her taşın altından çıkmaya devam ediyor.

BİN BİR SURAT ALİ GÜR, SADAT'IN MEHDİ ÇAĞIRILDIĞI TOPLANTIYA DA KATILMIŞ
Yeni Bakan Nureddin Nebati'nin, SADAT’ın strateji merkezi olan ASSAM’ın düzenlediği  kongrelerin müdavimlerinden olduğu yazılıp çiziliyor. OdaTV'nin, duyurduğu haberde yer alan fotoğrafta, SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi ve ekibinin organize ettiği bu toplantıların bir diğer müdaviminin de dönemin Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür olduğunu ortaya koydu.
 
İkinci ASRİKA Kongresi başlığı altında  1-2 Kasım tarihlerinde İistanbul'da  “İslam Ekonomisi Ve Ekonomik Sistemler” gerçekleşti. Ali Gür, bu toplantıda ptrotokolün en önünde oturan isimlerin başını çekenler arasında idi.
 
 
PEKİ NEDİR BU ALİ GÜR'ÜN KOŞA KOŞA GİTTİĞİ ASRİKA (*)

Tanrıverdi, “28 Şubat’tan 15 Temmuz’a” kitabında ASRİKA projesini 28’i Asya, 28’i Afrika’da olan müslüman ülkelerin ittifak kurması gerektiğini ifade ederek şöyle açıklıyordu:

Halkın çoğunluğu Müslüman olan 60 devletin 28’i Asya, 28’i Afrika ve 4’ü Avrupa kıtalarında yer almaktadır. Avrasya ve Kuzey Atlantik ittifakı İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmediği gibi, ihtilafların, çatışmaların ve iç savaşların asıl sebebi haline gelmiştir. Bu sebeple, İslam dünyasının Asya-Afrika coğrafyası “ASRİKA” mihverinde yeni bir ittifakın içine girmesi zaruret haline gelmiştir.”

ASSAM, 2017 yılından bu yana her yıl “ASRİKA Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri" düzenliyor. Bu kongrelerde anayasa taslakları ortaya çıkarılarak ASRİKA’nın temel amaçları belirleniyor. Bugüne kadar üç kongre düzenlendi.

BAŞKENTİ: İSTANBUL, DİLİ: ARAPÇA, HUKUKU: ŞERİAT

Birinci ASRİKA Kongresi, 23-24 Kasım 2017 tarihinde “Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” başlığıyla İstanbul’da toplandı. Kongrenin sonunda bir anayasa taslağı kaleme alındı. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde hazırlanan “İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası” ile ayrı bir yönetim şekli, askeri gücü, yargısı, başkenti, bayrağı, dili olan “İslam Devletler Birliği” kurulması önerildi.

Bu anayasanın 6. maddesine göre, ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin resmi dili Arapça, bayrağı, kırmızı-yeşil zemin üzerine beyaz ay ve milli devlet sayısı kadar yıldız, başkenti İstanbul/Türkiye olarak belirlendi. Madde 7’de ise “ASRİKA İslam Devletler Birliği’nin temel amacı; İslam şeriat ve akidesini hakim kılarak…” sözleriyle kurulacak birliğin şeriatla yönetileceğini ifade ediliyordu.

ORTAK PARA BİRİMİ: ASRİKA DİNARI

İkinci ASRİKA Kongresi 1-2 Kasım tarihlerinde “İslam Ekonomisi Ve Ekonomik Sistemler” başlığıyla İstanbul’da toplandı.

Bu kongrenin sonunda da ASRİKA projesinde yer alan ülkelerin ekonomisiyle ilgili kararlar alındı. Bu kararların bazıları şu şekilde:

-İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisi, ortak pazarın kurulması, para birliğinin kabul edilmesi, birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması,

-Zekat müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılması,

-Birliğe bağlı ticaret odasının, ticaret mahkemelerinin kurulması,

-İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulması…

“MEHDİ GELECEK” TOPLANTISI

Üçüncü ASRİKA Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde “İslam Birliği İçin Ortak Savunma Sanayi Üretiminin Usul ve Esaslarının Tespiti” başlığıyla İstanbul’da toplandı. Kongrenin ana konusu, “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi”ydi. ASRİKA kabinesinde, Savunma Sanayi Bakanlığı’nın beş bakanlıktan birisi olması öngörüldü.
-Savunma Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyonları’nda uygulanması için bazı kararları alındı:

-“Savunma Sanayi Başkanlıkları”, bu başkanlıklara bağlı olarak milli devletlerin bünyesinde de “Savunma Sanayi Başkanlıkları” kurulması,

-Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili; ana yüklenicilerin “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na; alt yüklenicilerin de, milli devletlere taksim edilmesi,

-Savunma sanayi üretimi ana ve alt yüklenicilerinin bölgelerinde, üretimini yaptığı savunma sanayi ürünü ile ilgili olarak; AR-GE, standardizasyon, sertifikasyon, akreditasyon, kodifikasyon ve bakım onarım merkezlerinin teşkil edilmesi ve savunma sanayi ana ve alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslam Federasyonları’na ve milli devletlere tahsis edilen savunma sanayi ürünleri ile ilgili meslek liseleri, meslek yüksek okulları ve üniversitelerde ana bilim dalları ihdas edilmesi...

Üçüncü ASRİKA Kongresi’ne Adnan Tanrıverdi ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı unvanının yanında Cumhurbaşkanı Askeri Danışmanı sıfatıyla da katılıyordu. Tanrıverdi, “Mehdi’nin geleceği gün için hazırlık yapıyoruz” ifadelerini de bu kongrede kullandı.

 (*) OdaTV

6.12.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR