7 siyasi partiden Tugay Arazisi için ortak  bildiri

Siyasi partiler ortak bildiride plan tadilatının sakıncalarını sırlayan, arazinin Dülük Baba ile birleştirilip Kent Ormanı'na dönüştürülmesi gerektiğini savundular...

7 siyasi partiden Tugay Arazisi için ortak  bildiri

 

7 parti Tugay arazisi konusunda birleşti

 

Gaziantep’te yedi siyasi parti; CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar, İyi Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, DEVA PARTİSİ Gaziantep İl Başkanı Ertuğrul Kaya, Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet İslam, Gelecek Partisi Gaziantep İl Başkanı Bekir Öztekin Demokrat PARTİ Gaziantep İl Başkanı Mustafa Uslu, Doğru Parti Gaziantep İl Başkanı Erdal Hamavioğlu 5’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı arazisinin imara açılmasına karşı ortak bildiri yayımladı.

 

İ l başkanlarının imzaladığı bildiride Medeniyet Şehri Projesine karşı Gaziantep Medeniyet Ormanı Projesi önerilerek, Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın mevcut arazisinin değerlendirilmesiyle ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karara itiraz edilerek “Dülük Baba’nın hemen yanı başına bina yapmak yerine bu alan Dülük Baba orman alanı ile bütünleştirilerek Gaziantep’e geniş bir orman alanı kazandırılmalıdır.” denildi.

İTİRAZ GEREKÇELERİ TEK SIRALANDI 

Bildiride Büyükşehir Belediyesi’nin sivil toplum örgütlerinin itiraz gerekçelerini görmezden gelerek hareket etmesinin Gaziantep’in ortak akıl geleneğiyle uyuşmadığı ifade edilerek ”Büyükşehir Belediyesi tek taraflı bir kararla imar planını gerçekleştirmek yerine ilgili meslek odalarının ve uzmanların görüşleri doğrultusunda bu bölgeyi orman alanına dönüştürmek için tekrar düşünmelidir.” denildi.

5’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nın mevcut arazisinin değerlendirilme biçiminin iklim ve çevre şartları, yargı kararları, nüfus ve konut planlaması, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile Büyükşehir Belediye Kanunu’na aykırı olduğu vurgulanarak “Gaziantep için, geleceğimiz için, çocuklarımız için projeden derhal vazgeçme ve burayı ormanlaştırma çağrısı yapıyoruz.” denildi.

TALEP “MEDENİYETLER ORMANI”

Ortak bildiride şu görüşlere yer verildi: “Bizler yedi siyasi parti olarak Gaziantep’in geleceğinin daha yeşil, doğa ile iç içe bir şekilde kurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Gaziantep’in açık ve yeşil alan varlığı incelendiğinde, kişi başına düşen açık ve yeşil alan miktarı bakımından bir çok ilin gerisinde kalmakta ve kent ormanlarından yoksun görünmektedir. Bu anlamda Tugay arazisindeki orman alanının korunması ve yanı başındaki çorak arazinin imara açılması yerine ormanlaştırılmasını talep ediyoruz. Yine Tugay Arazisinde medeniyete atıfta bulunulacak bir proje gerçekleştirilmek isteniyorsa burada “Medeniyetler Şehri” değil, “Medeniyetler Ormanı” projesi gerçekleştirilmelidir.

DÜLÜK ORMANI İLE BÜTÜNLEŞMELİ

Uzun vadede yüzölçümü 1000 hektara, yani yaklaşık 10 milyon metrekareye ulaşan bu alanı Dülük Baba Ormanıyla bütünleştirmek, şehrin kuzeyinde bir orman alanı yaratmak şehrimizin geleceği için yapılabilecek belki de en iyi adım olacaktır. Toplumun tüm kesimlerinden destek bulacak ve hatta Türkiye’ye örnek olacak bu öneri şehrin yalnızca bugününü değil yarınını da kurtaracaktır.

Bizler yetkililere hatırlatmayı sorumluluk olarak görüyoruz unutmayın; Dülük Ormanı’nın arazisi de yalnızca yarım asır önce çorak özellikleri göstermekteydi ama bugün kentin nefes aldığı alan oldu. Bu sebeple mevcut arazi koşulları, ormanlaştırmaya engel unsurlar olarak görülmemeli burayı çocuklarımıza, geleceğimize geniş bir orman olarak miras bırakmalıyız. Açık ve net olarak belirtmek istiyoruz; mevcut durumda Büyükşehir Belediyesi’nin yapmak istediği proje yasalara ve kent ihtiyaçlarına uygun değildir. Hukuki olarak yeni imar planı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 25/1. Maddesine aykırılık oluşturmaktadır.

ASKERİ ALANLAR TAŞINSA BİLE KONUT YAPILAMAZ

Kaldı ki 1/25000 ölçekli nazım imar plan notlarının 34. Sayfa, 3.2.23.2. maddesinde askeri alanlar taşınsa dahi askeri alanlara konut ticaret gibi kullanımlar getirilemeyeceği yasada açık olarak belirtilmiştir. Belediye yetkililerinin de çok iyi bildiği üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun Büyükşehir belediyesinin görev ve sorumlulukları başlıklı 7. Maddesinin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planları dışındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımında doğrudan yetkisinin bulunmadığı da ortadadır. Pek çok belediyenin buna karşı olarak yaptığı bir çok imar planı bağımsız mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Öte yandan yaptığımız araştırmalar ve ulaştığımız veriler Büyükşehir Belediyesi’nin dile getirdiği gibi bir konut ihtiyacının söz konusu olmadığını ortaya koymuştur. Şöyle ki; Şehitkamil ilçesinin yıllara göre nüfus artışına bakıldığında son 10 yıl içerisinde ortalama yıllık 16 bin kişilik nüfus artışı olduğu görülmektedir. Ortalama yıllık bu nüfus artışına göre ise 16 bin kişi/4 kişilik hane= 4000 adet yıllık konut ihtiyacı demektir.

KONUT İHTİYACI YOK 

Şehitkamil ilçe sınırları içerisinde sadece Kuzeykent, İbrahimli II, Beykent, Çamlıca bölgeleri ve kentsel dönüşüm alanlarına önerilen konut ve nüfus projeksiyonları da dikkate alındığında, Şehitkamil ilçesinin konut ihtiyacının kat be kat karşılandığı görülecektir. Dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin gerekçelerinin hukuksal ve ihtiyaçsal dayanaklardan yoksun olduğu ortadadır. Bu nedenle bizler söz konusu plan tadilatı planlama ve şehircilik ilkelerine ile üst ölçek kararlarına aykırı olduğundan kamu yararı ve üstün kamu yararı taşımadığından ve özellikle de Gaziantep’in ihtiyaç duyduğu yeni orman alanlarını ve bu yönde oluşan kamuoyunu beklentisini karşılayamadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin’i uyarıyor ve geleceğimiz için çocuklarımız için Gaziantep için sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

 

4.05.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR