VALİLİKTE RÜŞVET AĞI İDDİASI HABERİNE AÇIKLAMA GELDİ

Nizip Kültür Merkezi inşaatından usulsüzlük olduğu ve bir rüşvet ağı kurulduğu iddiasına Gaziantep Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, konuyu yargıya taşıyacak...

VALİLİKTE RÜŞVET AĞI İDDİASI HABERİNE AÇIKLAMA GELDİ

 

Cumhuriyet Gazetesi'nde,Nagihan Yılkın imzası ile  "Gaziantep Valiliği hakkında suç duyurusu: Yolsuzluk ve rüşvet ağı ortaya çıktı" başlıklı haber nedeniyle bir açıklama yapıldı.

 

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Bazı basın mecralarında Sağıroğulları İnşaat tarafından yapılan suç duyurusu konu edilerek İlimiz Nizip Kültür Merkezi inşaatı ile ilgili olarak “Valilikte yolsuzluk ağı” şeklinde başlıklar da kullanmak sureti ile yapılan haberler üzerine Valiliğimiz tarafından açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan ihaleler zorunluluk arz etmediği müddetçe açık ihale yöntemiyle yapılmaktadır. İhalelere katılımın en üst seviyeye çıkarılması adına, 2021 yılının ortasından itibaren de ihalelerin tüm süreçleri e-ihale yöntemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.  

Nizip Kültür Merkezi Yapım İşi İhalesi 18.10.2018 tarihinde açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. İhaleye 5 istekli teklif zarfı sunmuş olup; şartnamede istenilen şartları taşıyan 3 firmanın teklifi geçerli sayılmıştır. Geçerli tekliflerin içerisinden ekonomik açıdan en avantajlı olanı ise 16.884.000,00 TL ile Sağıroğulları Gıda Tek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. + Has-Kem İnş. Taah. Peyzaj San. ve Ti. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından verilmiş ve bahse konu Ortaklık ihaleyi almış ve 19.11.2018 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

İşin toplam yapım süresi 450 gündür. Ancak yapılan teknik incelemede projeye uygun olarak ihtiyaç duyulan revizyonların gerçekleştirilmesi sırasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ile Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın uygun görüşüne istinaden COVİD-19 salgınından dolayı oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerekçeleriyle ve Yüklenici Ortaklığın talebi üzerine 3 defa süre uzatımı verilmiş, bu kapsamda iş bitim tarihi 13.01.2021 olarak revize edilmiştir.

Kontrol elemanları tarafından yerinde yapılan incelemede tespit edilen eksikliklerin tamamlatılması amacıyla Yüklenici Ortaklığa 30 gün süre verilmiştir. Bu süreçte yapılan incelemelerde; Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YIKOB) tarafından hak ediş ödemeleri yapılmış olan yaklaşık 2.400.000 TL değerindeki bazı malzemelerin şantiye sahasından müteahhit firma tarafından çalındığı tespit edilmiş ve bu durumla ilgili de tutanak tutulmuştur.

24.12.2021 tarihinde kontrol elemanlarınca yerinde yapılan incelemede eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılıp durum tutanak altına alınmıştır. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 20. Maddesi kapsamında, Başkanlık Makamının 30.12.2021 tarih ve 1814 sayılı oluru ile Nizip Kültür Merkezi Yapım İşi feshedilmiştir. Fesih oluru 07.01.2022 tarih ve 46471 sayılı yazı ile yükleniciye tebliğ edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun 24. Maddesine göre yapım işi kapsamında yapılabilecek toplam iş artış miktarı sözleşme bedelinin %10’unu geçememektedir. Nizip Kültür Merkezi Yapım İşi ile ilgili olarak projede yapılan toplam revizyonlar yapım işinin %9,6951’lik kısma denk gelmektedir. Nizip Kültür Merkezi yapım işinde yapılan iş artışı miktarı da bu yasal çerçevede kalmıştır. İdareler yasal hüküm çerçevesinde gerekli tedbirleri almakla mükelleftirler. Yüklenici başvuru dilekçesinde ileri sürdüğü üzere, tutanak altına alınan iş artışı haricinde iş kapsamında fazla imalatları gerçekleştirdiğini ileri sürmüştür. Yaptığını ileri sürdüğü fazla imalatlar hakkında idarenin herhangi bir talimatı ya da yazılı emri bulunmamaktadır. Yapıldığı ileri sürülen bu imalatlardan idarenin bir bilgisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte % 10 iş artışı dışında kurum tarafından mahkeme kararı olmaksızın yüklenici firma fazla iş yapmış olsa bile ek bir ödeme yapılması mümkün değildir. Yüklenici firmanın yaptığı imalatlar yapılan incelemelere göre % 10’luk iş artış haddini zaten aşmamaktadır.  

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 12. Maddesi kapsamında idare tarafından yaptırılacak ekstra imalat değişikliklerinin yükleniciye iletilmesinin ardından, yüklenicinin belli şartlar çerçevesinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda, ileri sürülen iddialar gibi varsa projede olmayan fazla imalatları ve %10 iş artışını geçecek idari talepleri, yüklenicinin idareye zamanında itiraz ederek bildirmesi gerekmektedir. Böyle bir durum da gerçekleşmemiştir.

Nizip Kültür Merkezi yapım işi kapsamında ilgili yükleniciye toplam 23 adet hak ediş düzenlenmiş olup, bu kapsamda kendilerine toplamda 17.712.706,17 TL (KDV + Fiyat Farkı Dahil) ödeme gerçekleştirilmiştir. Yüklenicinin yaptığı imalatlar çerçevesinde, idare tarafından bilerek bekletilmesinden kaynaklı herhangi bir mağduriyeti söz konusu değildir, bilakis idari süreçler hızlandırılarak kendilerine ödemeleri yapılmıştır.

Yüklenici Firma Ortağı çeşitli tarihlerde Valiliğe gelmiş, Valilik Makamında YİKOB’tan sorumlu vali yardımcılarıyla görüştürülmüştür. Ayrıca ilgili vali yardımcılarının odalarında da kendileriyle defalarca görüşülmüştür. Her defasında, kendisinin zarar ettiğini, imalat fiyatlarının yükseldiğini ve şimdiki maliyetlerinin başlangıcın iki katına çıktığını söyleyerek 7 milyon ekstra para talep etmiştir. Yasal çerçevede ve yapılması gereken imalatlar kapsamında bunun mümkün olmadığı, iş kapsamında bekleyen bir hak edişinin bulunmadığı ve bundan sonra yapacağı imalatların zaman kaybedilmeden ödeneceği de kendisine anlatılmıştır.

Söz konusu Yapım İşi ile ilgili Üstlenici Ortaklığın şikayet dilekçesi üzerine Valiliğimiz tarafından gerekli incelemeler  yapılarak; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 11.11.2021 tarih ve 38005 sayılı yazıyla, İçişleri Bakanlığı’ndan 11.01.2022 tarih ve 46857 sayılı yazıyla müfettiş talebinde bulunulmuştur. Ayrıca olay mahkemeye intikal etmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir.

Dile getirilen açıklamalar ışığında Valiliğimiz ve Valimiz ile ilgili yolsuzluk başlığı altında yayınlanan söz konusu haberlerde yer alan ithamlar ve çeşitli kanallarla teknik personele şantaj ve tehditte bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."     

15.03.2022 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR