En çok yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri kaldırılıyor

Yeni Sosyal Medya Yasası Genişletilmiş Raporu Yayınlandı

En çok yolsuzluk ve usulsüzlük haberleri kaldırılıyor

 

 Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR), “Sosyal Medya Yasası’nın Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması Genişletilmiş Tarama Raporu”nu yayınlandı. Bir yılda en az 1197 haber hakkında içerik kaldırma kararı verildi, en çok “yolsuzluk ve usulsüzlük” haberleri kaldırıldı. Cumhuriyet, BirGün ve Oda TV hakkında en çok içerik kaldırma kararı verilen kurumlar oldu.

Medya Araştırmaları tarafından Etkiniz AB ve İsviçre Büyükelçiliği desteğiyle yürütülen “Sosyal Medya Yasasının Basın Özgürlüğü Üzerine Etkileri İzleme Araştırması Genişletilmiş Tarama Raporu” yayınlandı. Ekim 2020’de yürürlüğe giren 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un güncellenmiş hâlinin basın özgürlüğü üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapılan araştırma kapsamında medya kuruluşlarına gelen içerik kaldırma kararları derlendi, tasnif edildi ve politika önerileri sunuldu.

ÇOĞU YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK KONULU

İçerik kaldırma kararlarının 675’i yolsuzluk ve usulsüzlük, 466’sı ise “görevin kötüye kullanılması” konusunda verildi. Çoğunlukla iş insanlarının, şirketlerin ve bürokratların kaldırma talebinde bulunduğu saptandı. Haberlerin kaldırılma gerekçelerine bakıldığında ise, 1080 haberin kişilik haklarını ihlal ettiği sebebiyle kaldırma kararıyla karşılaştığı saptandı.

EN ÇOK CUMHURİYET, BİRGÜN VE ODA TV’YE

36 medya kuruluşunun takip edildiği araştırmada en çok kaldırma kararının 144 içerik ile Cumhuriyet Gazetesi’ne geldiği tespit edilirken, onu 129 içerik ile BirGün Gazetesi’nin ve 98 içerik ile Oda TV’nin takip ettiği gözlemlendi.

SOSYAL MEDYA YASASI YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Raporda politika önerileri de sunuldu, yapılan değişikliklerin temel hak ve özgürlükleri korumak yerine basın ve ifade özgürlüğüne darbe vurduğu ortaya konuldu.

  • Yasa yapım sürecine ilgili organların ve kamuoyunun dahil edilmeli,
  • Bağımsız denetleme organları oluşturulmalı,
  • Yasanın etkileri tespit edilip yeni düzenlemelerde bu etkiler göz önünde tutulmalı,
  • Yasa, toplumun tüm bileşenlerinin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

RAPOR HAKKINDA GÖRÜŞLER

BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörü İbrahim Varlı: “Ne için çok sayıda içerik BirGün'den kaldırıldı? Çünkü BirGün iyi gazetecilik yapıyor, iktidarın bütün yolsuz kirli ilişki ağını ortaya çıkarıyor; ihalelerin üzerine gidiyor, yolsuzlukları ve usulsüzlükleri ortaya çıkarıyor. İktidarın iş adamından, bürokratına; bakanından vekiline kadar hepsi en ufak yerel mahkemeden de olsa içerik kaldırma kararı aldırabiliyor. Fakat 'içerik kaldırma' demek bu yolsuzlukların usulsüzlüklerin yapılmadığı anlamına gelmiyor. Yaptığınız çalışma daha sık görmek istediğimiz türde güzel bir araştırma. İyi bir alanı, boşluğu dolduruyor, oraya tekabül ediyor. Öyle ya da böyle bu karanlık günler geçecektir. Bu çalışma da, bir arşiv mahiyetinde, güzel bir boşluğu doldurmuş olacaktır.”

ODA TV Yazı İşleri Müdürü Can Özçelik: “MEDAR, Sosyal Medya Yasası'nın medyaya yansımasını ortaya koydu. İnternet haber sitelerinden kaldırılan haber sayıları ve kaldırılan haberin içerikleri çok çarpıcı… ODA TV, gazetelerin dışında, haber siteleri yönünden bakıldığında, en çok haberleri sansürlenen yayın organı… Peki, haberlerin içerikleri ne, çoğunlukla yolsuzluk… Medya Araştırmaları Derneği’nin ortaya koyduğu bu veriler, ülkenin siyasi durumuna ilişkin de bir fotoğraf çekiyor. ODA TV, bu medya düzeni ve siyasi iklime karşılık özgür ve bağımsız gazeteciliğin bayrağını taşımayı sürdürecek; hakikatin peşini bırakmayacak.”

MEDAR’ın araştırma raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

27.01.2022 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR