Borç yapılandırmasında flaş gelişme! Ek maliyet olmadan borç kapatma imkanı

Borç yapılandırmasında flaş gelişme! Ek maliyet olmadan borç kapatma imkanı doğdu. İŞşe bilinmesi gerekenler...

Borç yapılandırmasında flaş gelişme! Ek maliyet olmadan borç kapatma imkanı

İş dünyası, milyonlarca şirketi ilgilendiren "işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme bayanı, kasa-ortaklar cari hesaplar düzeltmeleri, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi" düzenlemeleriyle nefes aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımı başta olmak üzere yapılandırmaya başvuran vatandaşların kaygılandığı konulara açıklık getirdi.

GEÇİCİ VERGİ HESAPLAMAYACAK 

Gelir İdaresi Başkanlığı matrah ve vergi artırımı başta olmak üzere yapılandırmaya başvuran vatandaşların kaygılandığı konulara açıklık getirdi, ek maliyet çıkmayacağı mesajını verdi. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak ve tahsil olunmayacak.

BORCUNU YAPILANDIRANA EK MALİYET YOK

Matrah, vergi artırımında bulunanların ilgili vergi dairelerine verdikleri bildirim, beyanlar herhangi bir vergi türü incelemesi için veri olarak kullanılmayacak. Hazine  ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, matrah ve vergi artırımı sonucunda hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider, maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek.

DÜZENLEMEDE NELER VAR?

İş dünyası, milyonlarca şirketi ilgilendiren "işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme bayanı, kasa-ortaklar cari hesaplar düzeltmeleri, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi" düzenlemeleriyle nefes aldı. Yapılandırma yasasıyla 2016-2020 arası için öngörülen matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021'e devreden zararlarının yüzde 50'si siliniyor.

DAVA AŞAMASINDAKİ KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

Dava aşamasındaki kesinleşmiş alacaklar da yapılandırılırken, bu kapsamda hesaplanan vergiler ikişer aylık dönemler hazinde 6 eşit taksitle ödenebilecek. Yasa hem vatandaşlara hem de işletmelere yeni bir sayfa açma imkânı sağladı.

BİLDİRİM ŞARTI 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat, emtia, demirbaş kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanıyor.

 

.

.

28.06.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR