ASM ÇALIŞANLARINI 'TEHDİT' EDEN YÖNETMELİĞE TEPKİ

Gaziantep Aile Hakimliği Derneği, bugüne kadar çıkarılan yönetmelikler ile sağlık çalışanların yaptığı işin angarya boyutuna getirildiğini ifade ederek, "Haksızlık Varsa Biz Yokuz" şeklinde mevcut iş sistemine tepki gösterdi.

ASM ÇALIŞANLARINI 'TEHDİT' EDEN YÖNETMELİĞE TEPKİ
 
 
 
PANDEMİDEKİ BAŞARI HİKAYESİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININDIR 
Gaziantep Aile Hakimliği Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılında uygulanmaya başlanan aile hekimliği kurumuna dikkat çekilerek, "Bugüne kadar yapılan yönetmeliklerde ne toplum sağlığı öncelenmiş ne de çalışanların memnuniyeti önemsenmiştir. Sistemde var olan aşılar, mobil sağlık hizmetleri, çocuk, bebek ve gebe izlemleri ve COVID- 19 aşı uygulamalarına ölçüsüzce artırılan angarya işler de eklenince hem aile hekimleri hem de aile sağlığı çalışanları tükenmişlik ve çaresizlik içerisine girmiştir. Buna rağmen, pandemide bir başarı hikâyesi ve çabası varsa o da kesinlikle sağlık emekçilerinin kendi başarıları ve çabalarıdır" denildi
 
HAKSIZLIK VARSA, BİZ YOKUZ
Oandemi döneminde sağlık çalışanlarının yaşadığı sıkıntıların kamuyou ile paylaşıldığı açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
 
"Pandemi döneminde aile hekimliği çalışanlarına kişisel koruyucu malzemeler yeterli düzeyde dağıtılamamış, bazı yerlerde de kalitesi düşük, uygunsuz kişisel koruyucu malzemeler dağıtılarak hayatları tehlikeye atılmıştır. Hatta COVID-19 ile hasta olduklarında karantinada oldukları günlerin ücretleri kesilmiştir. Üstelik covid-19 ek ödemesi almaları “kendilerine kayıtlı nüfusun aşı yaptırma oranları” gibi mantıksız bir şarta bağlanmış ve bu ek ödemeden de mahrum bırakılmışlardır. Bütün bunlara rağmen mesleklerine olan sadakat nedeniyle büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışmışlardır.
 
"YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE GERİYE GİDİLDİ" 
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde bugüne kadar yapılan her değişiklikte geriye gidilmiş, hak kayıpları artmış ve hatta cezalandırmalar oluşturulmuştur. Uzun zamandır masada olan, her geçen yıl hak kayıplarının görmezden gelindiği gerçeğine rağmen büyük bir beklentiyle, vaatlerle hak kayıplarını gidereceğini söylenen Sağlık Bakanlığı 30.06.2021 tarihinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni yayınlanmıştır. Sonuçta beklenti ve taleplerimizin karşılanması bir yana bir öncekinden daha da kötü bir düzenleme olmuştur.
Ödeme ve sözleşme yönetmeliği diye çıkarılan şey tam anlamı ile Ceza Yönetmeliği olduğu için
 
İŞ BIRAKIYORUZ!
Başta pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık çalışanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüş ve önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla üç kez dile getiren aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının sözleşmeleri feshedileceği yönetmelikte yer almıştır. Böyle bir düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir! Aile hekimliği uygulamasında iş güvencesi bu yönetmelikle sona ermiştir. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının eskiden il valiliği ile yaptıkları sözleşme ve fesih yetkisi, il sağlık müdürlüklerine devredilmiş, zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. 
 
SÖZLEŞME FESHİ KOLAYLAŞTI
İş Bırakıyoruz! Çünkü Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile sözleşme feshi kolaylaştırıldı. İş güvencemiz gasp edildi. 
COVID-19 aşılamasının büyük bir çoğunluğu ASM’lerde uygulanmıştır.  Phizer/Biontec aşıları da aile sağlığı merkezlerinde yapılmaya başlandığında birçok uygulama zorluğuna rağmen aile hekimliği çalışanlarının yaptıkları özverili çalışmalar ile günde 600 bin kişinin üzerinde aşılama yapılmıştır. Ancak aile hekimliği çalışanları 10 yıldır %60 gelir erimesi yaşarken, özlük haklarını kaybederken bütün itirazlara,  başvurulara rağmen düzenleme yapılmadığında aylık 1000-1500 TL arası gelir kaybı olacağı ortaya çıkmıştır. Fiilen yapılması mümkün olmayan “kronik hastalık takibi” programı hakkında görsel ve yazılı basında “ek ödeme” haberleri yapıldığı halde performans kesintisi olarak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yansıtılmış, hak edişlerinden yaklaşık %10 kadar kayba yol açmıştır. 
İş Bırakıyoruz! Çünkü kronik hastalık takipleri yapılamaz olduğu halde yapılabilir algısı yarattığınız için. 
 
POZİTİF PERFORMANS ADI ALTINDA NEGATİF...
Aile sağlığı çalışanı açığı tüm ülkede %15 oranında devam ederken, hasta sorumluluğu yokken, teknik ve eğitim alt yapısı olmadan bu kadar büyük bir iş yükünün pandemi döneminde pozitif performans adı altında negatif olarak verilmesini kabul etmiyoruz.
Entegre aile hekimliği çalışanlarının en temel insani hakkı olan sağlık iznine göz dikilmiştir. Sözleşmede çalışan hasta da olsa, kanser de olsa, kaza da geçirse, raporlu da olsa 5 nöbet tutamazsa sözleşmesi fesih edilir denilmektedir. 
Bu ceza yönetmeliğini kesinlikle kabul etmiyoruz. Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği bir an önce geri çekilmeli ve günün koşullarına göre sağlık emek ve meslek örgütlerinin de görüşleri alınarak yeniden düzenlenmelidir.
 
16.08.2021 (Haber Merkezi)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR